Ontruimingsoefening

Het is verplicht om jaarlijks een ontruimingsoefening te houden.

Het betreft een praktische oefening waarbij in het gebouw een aantal simulatieoefeningen worden uitgevoerd. Hierbij moet gedacht worden aan een ontruiming van een (gedeelte) van het bedrijf. Dit gebeurt in overleg met het management om geen overlast voor het bedrijf te veroorzaken.. Hierdoor wordt voldaan aan de wettelijke eis van minimaal 1x per jaar een ontruimingsoefening te houden. Na de oefening wordt deze geëvalueerd met betrokken personen en aan het management gerapporteerd.

 

ontruimingsoefening

ontruimingsoefening